Để góp phần đảm bảo một môi trường lành mạnh cho các thế hệ hiện tại và tương lai…

 

Chúng tôi, Công ty TNHH Công Nghệ Xanh 24h(Green24h), cam kết liên tục nỗ lực hướng tới một xã hội bền vững với tính chính trực và đoàn kết với khách hàng, đối tác, cộng đồng và thế giới xung quanh chúng ta.

Cam kết của chúng tôi:  Green24h thừa nhận rằng các hoạt động của mình có thể có tác động tiêu cực đến môi trường. Bằng cách xem xét các hoạt động này, Green24h đang tìm cách giảm tác động của nó đến môi trường. Green24h đang thực hiện việc này bằng cách:

Giảm thiểu tác động sinh học và hóa học

Cam kết sử dụng nguyên liệu tự nhiên và hữu cơ, tránh sử dụng các hóa chất độc hại trong sản xuất và quá trình kinh doanh.

Tái chế và tái sử dụng

Cam kết tận dụng các nguồn tài nguyên tái chế và tái sử dụng để giảm lượng chất thải đưa vào môi trường.

Tiết kiệm năng lượng và tài nguyên

Cam kết sử dụng các công nghệ và quy trình sản xuất hiệu quả năng lượng, giảm lượng nước tiêu thụ, và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

Hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường

Cam kết hỗ trợ và tham gia các dự án và tổ chức bảo vệ môi trường như việc trồng cây, tái tạo rừng, và làm sạch môi trường.

Quản lý đất đai và tài nguyên tự nhiên

Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ đất đai và tài nguyên tự nhiên khác, bao gồm việc duy trì đa dạng sinh học và bảo tồn các loài.

Giáo dục và tăng cường nhận thức

Cam kết tăng cường nhận thức về các vấn đề môi trường và khuyến khích hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng và cộng địa phương.

Hợp tác với các tổ chức bền vững về môi trường

Cam kết tăng cường nhận thức về các vấn đề môi trường và khuyến khích hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng và cộng địa phương.

Mua sắm các sản phẩm bền vững với môi trường

Cam kết tăng cường nhận thức về các vấn đề môi trường và khuyến khích hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng và cộng địa phương.